บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม เอ็ทน่า Aetna)

อลิอันซ์ ประกันสุขภาพ แผน Max Care
อลิอันซ์ ประกันสุขภาพ แผน Max Care