เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ ประเทศไทย เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท อลิอันซ์ นำมาซึ่งศักยภาพและความแข็งแกร่งของบริษัทโดยรวม

เรียน ท่านสมาชิกเอ็ทน่า ประกันสุขภาพ ประเทศไทย

ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งว่า เอ็ทน่า ประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอลิอันซ์ อยุธยา ซึ่งเป็นแบรนด์ประกันภัยอันดับ 1 ของโลก เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 การรวมธุรกิจดังกล่าว จะนำมาซึ่งศักยภาพและความแข็งแกร่งของบริษัทโดยรวม ทั้งในแง่ความแข็งแกร่งทางการเงินที่เพิ่มขึ้น ความเป็นผู้นำด้านสินค้าสุขภาพและเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการลูกค้าเอ็ทน่าทุกท่านเพิ่มเติมในด้านประกันภัย รวมถึงโซลูชันใหม่ทั้งผลิตภัณฑ์และที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

ด้วยนโยบายการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางของอลิอันซ์ อยุธยา ท่านสมาชิกสามารถมั่นใจได้ว่าการรวมธุรกิจกันในครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบต่อข้อกำหนด เงื่อนไข สิทธิ์ในการต่ออายุ หรือผลประโยชน์ความคุ้มครองในกรมธรรม์ของ เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ ปัจจุบันของสมาชิกทุกท่าน 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Call Center ที่ 1292 หรืออีเมล [email protected] ขอบคุณอีกครั้งสำหรับความไว้วางใจให้เอ็ทน่าได้ดูแลท่านและครอบครัว