เงื่อนไข

1. โปรโมชั่นนี้สำหรับสมาชิกเอ็ทน่าประกันสุขภาพ ที่สมัครผ่าน Aetinsure.com เท่านั้น

2. สมาชิกผู้แนะนำเพื่อน หรือบริษัท มาสมัครประกันสุขภาพเอ็ทน่า สามารถเลือกรับบัตรกำนัล Starbuck 500 บาทต่อท่าน (สมัครรายบุคคลเท่านั้น) หรือเงินคืน 5% จากเบี้ยรวม (สมัครรายบุคคล และประกันกลุ่มบริษัท)

3. สมาชิกสามารถรับเงินคืนมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ต่อหนึ่งสมาชิก

4. สมาชิกสามารถแนะนำเพื่อน หรือบริษัท ผ่านแบบฟอร์มตามลิ้งค์นี้เท่านั้น

5. โปรโมชั่นนี้สิ้นสุดการแนะนำ และสมัครก่อน 31 ตุลาคมนี้เท่านั้น

6. บัตรกำนัล หรือเงินคืน จะสามารถรับได้หลังจากสมาชิกท่านใหม่คงสถานะสมาชิกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

7. ทาง Aetinsure.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

ชื่อ-นามสกุลผู้แนะนำ
ชื่อ-นามสกุล เพื่อนคนที่1
เบอร์โทร
ชื่อ-นามสกุล เพื่อนคนที่2
เบอร์โทร
ชื่อ-นามสกุล เพื่อนคนที่3
เบอร์โทร
ชื่อ-นามสกุล เพื่อนคนที่4
เบอร์โทร
ชื่อ-นามสกุล เพื่อนคนที่5
เบอร์โทร
ชื่อ-นามสกุล เพื่อนคนที่6
เบอร์โทร
ชื่อ-นามสกุล เพื่อนคนที่7
เบอร์โทร
ชื่อ-นามสกุล เพื่อนคนที่8
เบอร์โทร
ชื่อ-นามสกุล เพื่อนคนที่9
เบอร์โทร
ชื่อ-นามสกุล เพื่อนคนที่10
เบอร์โทร