ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างเดินทางต่างประเทศ

 

ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างเดินทางต่างประเทศ
ความคุ้มครองอิลิทพารากอนไทเทเนียมโกลด์พลัสซิลเวอร์พลัส
ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ5,000,0004,000,0003,000,0002,000,0001,000,000
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล2,000,0001,000,0001,000,0001,000,000500,000
ค่าห้องและค่าอาหาร10,00010,00010,00010,0008,000
รวมถึงค่าการพยาบาลต่อวัน
บริการช่วยเหลือUSD 1MUSD 1MUSD 1MUSD 1MNone
ฉุกเฉินทางการแพทย์**