จุดเด่นแผนประกัน

อลิอันซ์มีเครือข่ายโรงพยาบาลและคลีนิคมากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศไทย โดยท่านสมาชิกไม่ต้องสำรองเงินจ่าย

ท่านสมาชิกสามารถไปใช้สิทธิการรักษาพยาบาลได้ในโรงพยาบาลและคลีนิคที่อยู่ในเครือข่ายอลิอันซ์โดยที่ไม่ต้องสำรองเงินจ่าย

แผนประกันของอลิอันซ์คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

อลิอันซ์มีบริการให้คำปรึกษาทางด้านการแพทย์รวมถึงบริการจัดหาโรงพยาบาลหรือแพทย์ผู้ชำนาญการให้แก่สมาชิก เพื่อให้ท่านสมาชิกได้รับการรักษาที่ดีที่สุด และเพื่อให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ที่ท่านมีเพียงพอต่อค่ารักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้น