หมายเหตุ
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ท่านทราบและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว