บริการของ Aetinsure.com คือ การเป็นตัวแทนที่มีคุณภาพในการขายประกันสุขภาพ อลิอันซ์ ประกันสุขภาพ ให้แก่ “บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม เอ็ทน่า Aetna)” และเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับทุกคนในชุมชน โดยจะทำหน้าที่ประสานงานกับ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และผู้เอาประกัน ด้วยบริการที่รวดเร็ว ฉับไว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ทันท่วงทีเสมอ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการรักษา

สมัครประกัน สายด่วน :
02-291-6209 | 061–747-2973

61 ประดิพัทธ์ 23 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400