บริการของ Aetinsure.com คือ การเป็นตัวแทนที่มีคุณภาพในการขายประกันสุขภาพ ให้แก่บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (Aetna Health Insurance) และเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับทุกคนในชุมชน โดยจะทำหน้าที่ประสานงานกับ บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (Aetna Health Insurance) และผู้เอาประกัน ด้วยบริการที่รวดเร็ว ฉับไว  เพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ทันท่วงทีเสมอ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการรักษา

นโยบายความเป็นส่วนตัว / Privacy Policy             © Copyright 2018 Aetinsure.com