ตารางเปรียบเทียบแผนแพลทินั่มแผนเพอร์ซันนัลแคร์แผนบียอนด์
เพอร์ซันนัลแคร์
แผนโอปอล
ความคุ้มครอง1,000,000 – 5,000,000
( สูงสุดต่อโรค )
300,000 – 600,000
( สูงสุดต่อโรค )
1,000,000 – 5,000,000
( สูงสุดต่อโรค )
300,000 – 750,000
( สูงสุดต่อปี )
ขอบเขตความคุ้มครองคุ้มครองทั่วโลก (ยกเว้นสหรัฐอเมริกา)คุ้มครองทั่วโลก (ยกเว้นสหรัฐอเมริกา)คุ้มครองทั่วโลก (ยกเว้นสหรัฐอเมริกา)คุ้มครองเฉพาะในประเทศไทย
ให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล (กรณีคนไข้ใน) ตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น (ไม่มีลิมิตวงเงินความคุ้มครอง)
คุ้มครองการตรวจสุขภาพประจำปี
ให้ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมสำหรับส่วนที่เกินจากผลประโยชน์ (กรณีคนไข้ใน)
คุ้มครองการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต
รับประกันการต่ออายุตลอดชีพ
ไม่ต้องสำรองเงินจ่ายสำหรับโรงพยาบาลในเครือข่าย
นโยบายความเป็นส่วนตัว / Privacy Policy             © Copyright 2018 Aetinsure.com